PANDUAN MENGISI BORANG A (PENDAFTARAN PENGUNDI BIASA/PENGUNDI TIDAK HADIR)

Sila klik di sini untuk melihat Panduan Mengisi Borang A sama ada bagi tujuan Pendaftaran Pengundi Biasa atau Pengundi Tidak Hadir.Pelajar hanya perlu mengisi Bahagian I (Perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, dan 16) dan Bahagian II – Pengakuan Saksi(Saksi mestilah mana-mana warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas)

Pendaftaran Pengundi Biasa atau Pengundi Tidak Hadir boleh dilakukan di mana-mana Malaysian High Commission atau Kedutaan atau borang berkenaan (Borang A dam Maklumat Tambahan) boleh dimuat turun, dilengkapkan (salinan IC atau Passport dan bukti status pelajar sepenuh masa) dan seterusnya dihantar terus secara pos ke Kedutaan atau Malaysian High Commission yang berhampiran.

Back